El prefecte limita durant un mes el cabal mínim de la Tet a partir de Vinçà

Rosselló

| Joan Becat

El prefecte de Catalunya Nord ha pres un decret que permet reduir el cabal mínim de la Tet a partir de Vinçà, de 1500 litres per segon a 1000 l.
Fa uns mesos, el tribunal administratiu de Montpeller es va pronunciar per augmentar de 600 a 1500 litres per segon el cabal mínim de la Tet entre Vinçà i Millars. És només a partir d'aquesta quantitat que es permetria la utilització de l'aigua per l'agricultura. Una decisió que els pagesos van considerar que tindria conseqüències catastròfiques per l'agricultura del Rosselló.
Ara, el prefecte considera que vista la situació de sequera que afecta Catalunya Nord des del juny de l'any passat, ni els barratges i llacs de la Bollosa, Vinçà, Vilanova de Raó, i de l'Aglí, ni tampoc les capes freàtiques han arribat a nivells suficients. La decisió prefectoral considera que aquesta situació presenta un risc per a usos essencials com el subministrament en aigua potable, l'extinció d'incendis (en particular mitjançant els avions bombarders d'aigua Canadairs), la preservació del medi ambient i els usos econòmics i alimentaris.
El prefecte afegeix que vistes les previsions meteorològiques per les properes setmanes, per tal d'assegurar aquests usos, ha pres un decret que s'aplica avui mateix per reduir els volums d'aigua alliberats a la Têt, aigües avall de la presa de la Vinca per tal d'augmentar l'emplenament d'aquesta reserva. Aquesta decisió serà vàlida durant un període d'un mes.