Una delegació de senadors francesos es a Catalunya Nord per tractar de la problemàtica de l'aigua

Una delegació del senat francès és avui a Catalunya Nord per debatre amb els actors econòmics i institucionals de la problemàtica de l’aigua.
La delegació a la prospectiva del senat està conduïda pel senador de Catalunya Nord, Jean Sol.
Fa uns mesos que aquesta delegació s'entrevista amb nombrosos interlocutors: experts, científics, representants de les Agències de l'aigua, responsables de vies navegables, de barratges, agricultors, i associacions de defensa del medi ambient... amb l'objectiu de mesurar les conseqüències d'una eventual i molt possible manca d'aigua a més o menys curt terme.
L’objectiu és de definir les prioritats en matèria de política de l’aigua pels pròxims anys.
Els treballs porten sobre les perspectives de disponibilitat dels recursos en aigua, l’impacte de la manca d’aigua sobre les activitats econòmiques i les mutacions que provoca sobre la biodiversitat.