20 d'Arrels

20 d'Arrels
Descripció del programa

20 minuts només de música d'arrel.

Emissió
Dissabte de 10:00 a 11:00, de 10:00 a 11:00.
Presentat per
Berenguer Ballester