AIGUAT DEL 40- Part 2 - El geògraf Joan Becat explica que va passar els dies 16,17, 18, i 19 d’octubre del 1940

És inevitable que hi hagi un altre aiguat com l’any 1940

Catalunya Nord

Vilafranca de Conflent
Vilafranca de Conflent | x @Terra Nostra

Va ser un esdeveniment excepcional. Perquè durant el segle 20 i fins ara, no s’ha produït cap altre esdeveniment comparable. Hi ha hagut episodis de fortes pluges, fortes crescudes, desbordament de riberes, però cap de l’enorme dimensió de l’aiguat del 40. Ni els 1 5 00 mm de pluja en tres dies, ni els danys materials i humans.
Per tant, la qüestió que ens poden posar és si la situació meteorològica que va provocar l’Aiguat es pot repetir? Per tenir-ne la resposta, cal estudiar el que va passar l’octubre del 1940.

Quan es mira el que es va passar, es veu que cada factor dels tres que van provocar l’aiguat era banal. En el sentit que es produeix cada any o quasi al Mediterrani. Va ser la conjunció de tots els factors que va fer l’excepcionalitat. Una conjunció que es produeix poc sovint, amb una probabilitat d’un segle.
Però el canvi climàtic afavoreix tots aquests elements. La conclusió és que és inevitable que hi hagi un altre aiguat com l’any 1940.
La qüestió és, que fem?