AIGUAT DEL 40 - Part 1 - El geògraf Joan Becat explica que va passar els dies de l’Aiguat, els 16,17, 18, i 19 d’octubre del 1940

Catalunya Nord

Els Banys
Els Banys | x @Terra Nostra

Quan es parla d’aiguat, es pensa a l’Aiguat del 40, que aquests dies fa 80 anys que va afectar Catalunya Nord, on va fer destrosses molt importants, i va deixar un balanç de més de 50 morts, i a Catalunya Sud, 300 morts.
Per fer-se avui la idea d’un aiguat, tenim les imatges de l’aiguat que fa uns dies va afectar a Provença Sant Martin de Vesúbia. I cal tenir clar que si a Sant Martin de Vesúbia van ser unes precipitacions de 500 mm que van causar tals destrosses, a Catalunya Nord, l’octubre del 1940 van caure més de 1 500 mm en 3 dies, 1 000 només el 17 d’octubre.
L’Aiguat del 40 va ser doncs un aiguat enorme, el més gran que hi ha hagut mai a Europa.
Enormitat de les pluges, enormitat dels anys, amb desenes de ponts, centenars de cases, indústries, edificis emportats, més de 50 morts, i tota una generació traumatitzada.
Curiosament avui els descendents d’aquesta generació del 40, i els nouvinguts a Catalunya Nord, que són més de la meitat dels habitants, no n’han sentit gaire a parlar. És molt preocupant, quan se sap que hi pot haver un altre aiguat com aquest.

Demà a les 8:30, Ramon Gual de l'editorial Terra Nostra que acaba de reeditar "1940 L'Aiguat".