Refranys catalans

Refranys catalans
Descripció del programa

Emissió
actualment no en emissió
Presentat per
Pasqual Tirach