86 batlles per a la defensa i el respecte de les llibertats i els drets fonamentals a Catalunya.

Després d'una primera reunió amb una desena de batlles a Pesillà de la Ribera fa dos mesos, ara el col·lectiu de batlles per a la defensa i el respecte de les llibertats i els drets fonamentals a Catalunya s'ha presentat a La Torre del Bisbe.
Reportatge amb Jean Luc Pujol, batlle de Forques, Francis Manent, batlles de Sant Andreu i president del SIOCCAT (Sindicat intercomunal per a la promoció de les llengües catalana i occitana) i Jean Paul Billès batlle de Pesillà de la Ribera i impulsor d'aquest col·lectiu.

Actualitat

Actualitat
Descripció del programa
Emissió
actualment no en emissió
Presentat per
Redacció