La diferència entre el coscoll (comestible) i l'àconit (tòxic)

El geògraf Joan Becat, ens parla d’aquestes dues plantes.

Actualitat

Actualitat
Descripció del programa
Emissió
actualment no en emissió
Presentat per
Redacció