Reserves Naturals Catalanes - FLORALAB - Albert Vila, tècnic de biodiversitat al Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser

Albert Vila, tècnic de biodiversitat al parc natural de les capçaleres del Ter i del Freser valora positivament la col·laboració transfrontera que supera les barreres de les divisions administratives. Ens comenta els factors que interfereixen amb la conservació de plantes rares i les seves zones de distribució

FLORALAB és el nom del projecte europeu per protegir les espècies botàniques amenaçades del Pirineu. FLORALAB té per objectiu millorar els coneixements amb el suport de la recerca científica pel seguiment de la flora patrimonial de l’est del Pirineu. Vol afavorir la cooperació interprofessional i transfronterera per a la preservació i la gestió concertada de la flora i els seus àmbits.

Les 7 estructures, de Catalunya, d’Andorra, de Catalunya del Nord i d’Arieja que integren el projecte FLORALAB 2020-2022 treballaran juntes per estudiar una flora rara i amenaçada.

Els laboratoris botànics a cel obert seran llocs:

- D’estudis, de seguiments botànics, d’estudis genètics i pedològics per tal de conèixer millor i conservar la flora patrimonial

- D’intercanvis entre gestors d’espais naturals, centres de recerques, associacions naturalistes i establiments públics compartint sabers i competències.

- De formació i d’implicació d’estudiants d’ecologia, de sensibilització del públic i d’acompanyament d’actors del territori

Les Reserves Naturals Catalanes

Les Reserves Naturals Catalanes
Descripció del programa
Emissió
actualment no en emissió
Presentat per
Enric Balaguer