Memòria 25: Miquel Arnaudies, un pintor i escriptor compromès amb la política local de Ceret

Fem memòria a Ceret amb Miquel Arnaudies, artista, pintor i escriptor que també ha estat elegit durant molts anys a l'Ajuntament del vilatge.

Ens parla de la seua família i de la seua vivència a la capital del Vallespir. Va treballar al Crédit Agricole a les oficines de Ceret i Arles de Tec durant una quinzena d'anys per passar, després, a cuidar-se de les terres de casa seua.

Arnaudies també ens explica la seua inquietud per l'art i la pintura i com es construeix la seva identitat i la consciència de catalanitat. També recorda els seus vora 20 anys com a elegit a l'Ajuntament i quines són les seues inquietuds polítiques d'esquerres que neixen amb la seua vinculació al Cafè de França, que a l'època era una cooperativa obrera.

Un programa de Berenguer Ballester

Memòria

Memòria
Descripció del programa
Emissió
Dilluns de 18:00 a 19:00, dimarts de 18:00 a 19:00, dimecres de 18:00 a 19:00, dijous de 18:00 a 19:00, divendres de 18:00 a 19:00, dissabte de 9:00 a 10:00, de 9:00 a 10:00.
Presentat per
Berenguer Ballester