La crònica d’actualitat de Joan Becat – Dimarts 31 de març del 2020

Europa en curs de submersió pel Covid19:

Una anècdota coronavirada:

Crònica d'opinió de Joan Becat

Crònica d'opinió de Joan Becat
Descripció del programa
Emissió
actualment no en emissió
Presentat per
Joan Becat