La crònica d’actualitat de Joan Becat – Dimarts 14 de gener del 2020

El parlament europeu se convida al pas-doble espanyol
Reforma de les jubilacions, etapa 3
Estalviar les capes freàtiques de la Salanca

Crònica d'opinió de Joan Becat

Crònica d'opinió de Joan Becat
Descripció del programa
Emissió
actualment no en emissió
Presentat per
Joan Becat