La crònica d’actualitat de Joan Becat – Dimarts 22 d’octubre del 2019

Pau, llibertat i autodeterminació
Marxes per la llibertat i vaga general
Estratègia de violència de l’estat espanyol

Crònica d'opinió de Joan Becat

Crònica d'opinió de Joan Becat
Descripció del programa
Emissió
actualment no en emissió
Presentat per
Joan Becat