Memòria a Millars amb l’home de totes les festes: Bernard Lopez

Se coneix Bernard Lopez pels concerts, focs de la St Joan, teatre en català, la banda dels Canaillous, la Fèria, i també les seves pastisseries: bunyetes i rosquilles.
Bernard Lopez va fer venir a Millars grans noms del rock francès, convertint Millars en la capital musical de Catalunya Nord cap als anys 70 i 80. Durant aquesta Memòria, recorda com l’any 78 Johnny Hallyday es va espavilar per arribar a Millars i fer el seu concert.

Memòria

Memòria
Descripció del programa
Emissió
Dilluns de 18:00 a 19:00, dimarts de 18:00 a 19:00, dimecres de 18:00 a 19:00, dijous de 18:00 a 19:00, divendres de 18:00 a 19:00, dissabte de 9:00 a 10:00, de 9:00 a 10:00.
Presentat per
Berenguer Ballester