EHA - Edicions Hertzianes Arrels - 02 - Jep Gouzy - I el mar, allà com el plat dels déus

A Ràdio Arrels, Jep Gouzy va ser convidat per Joan-Pere Sunyer, en el marc de les seves Edicions, Hertzianes Arrels (EHA).
El primer cop va ser el 2006, per presentar « I el mar, allà com el plat dels déus ».
Una sèrie de 10 cròniques.

Els Arxius de Ràdio Arrels

Descripció del programa
Emissió
actualment no en emissió
Presentat per
Arrels