Memòria a Santa Llocaia, a Cerdanya, amb un pagès ramader: Jean-François Coll

Jean-François Coll ha participat en iniciatives importants com l'escorxador transfronterer d'Ur, el Museu de Cerdanya, la manifestació la Ferme a Canet o encara, el porc tirabuixo.
La seua intervenció va permetre la continuïtat d'una tradició com és la matança del porc.

Memòria

Memòria
Descripció del programa
Emissió
Dilluns de 18:00 a 19:00, dimarts de 18:00 a 19:00, dimecres de 18:00 a 19:00, dijous de 18:00 a 19:00, divendres de 18:00 a 19:00, dissabte de 9:00 a 10:00, de 9:00 a 10:00.
Presentat per
Berenguer Ballester