Les jerarquies en la medecina, i les desigualtats entre homes i dones, a la crònica de la Marta Serra

Les jerarquies en la medecina, i com s’aproxima la medecina al tema de les dones. Hi ha encara un cert desconeixement del funcionament del cos de la dona. Una situació que fa que per exemple, per un problema d’alletament, uns homes metges, poden aconsellar una solució, totalment diferent de la que poden aconsellar unes dones, també del sector sanitari, però que en aquest cas no tenen el títol de metgessa. En aquest cas, la solució proposada pels homes metges, sembla que no ha estat la millor...

Crònica d’opinió de Marta Serra

Crònica d’opinió de Marta Serra
Descripció del programa
Emissió
actualment no en emissió
Presentat per
Marta Serra