Al cor de l'Albera - 15 - Els ocells necròfags

En aquest capítol, Joan Budó ens parla d'alguns rapinyaires presents a l'Albera: els que es nodreixen de cadàvers d'animals. Principalment, hi trobem quatre espècies: el voltor comú, l'aufrany, el voltor negre i el trencalòs. La desaparició de la ramaderia a les muntanyes, ha fet disminuir les poblacions d'aquests ocells necròfags.

Al Cor de l'Albera

Al Cor de l'Albera
Descripció del programa
Emissió
actualment no en emissió
Presentat per
Joan Budó