La crònica d’actualitat de Joan Becat – Dimarts 28 de març de 2023

Reflexions sobre l’article 49.3 de la Constitució francesa.

Crònica d'opinió de Joan Becat

Crònica d'opinió de Joan Becat
Descripció del programa
Emissió
actualment no en emissió
Presentat per
Joan Becat