La crònica d'actualitat d'Iu Escape - Dimecres 18 de gener de 2023

A Perpinyà, cada  21 de gener se celebra una missa de rèquiem per l’ànima del rei Louis XVI. Més enllà de la incongruència d’una tal celebració, val la pena recordar com aquest fet històric va afectar el futur dels nord-catalans.

La crònica d'opinió d'Iu Escape

La crònica d'opinió d'Iu Escape
Descripció del programa
Emissió
actualment no en emissió
Presentat per
Iu Escape