La crònica d’actualitat de Joan Becat – Dimarts 20 de setembre de 2022

La Generalitat històrica i Catalunya Nord.
Madrid, Espanya, i el deute de l’estat espanyol.
La reentrada parlamentària a França.

Crònica d'opinió de Joan Becat

Crònica d'opinió de Joan Becat
Descripció del programa
Emissió
actualment no en emissió
Presentat per
Joan Becat