Manifest pel respecte de les llibertats i dels drets fonamentals a Catalunya

Una trentena de batlles, de moment, han signat el manifest del col·lectiu de batlles dels Pirineus Orientals per al respecte de les llibertats i dels drets fonamentals a Catalunya.
Aquest col·lectiu vol ampliar-se al conjunt de batlles de Catalunya Nord i també de batlles de la resta de l'estat francès per fer arribar-lo als elegits estatals i europeus.
Reportatge.

Actualitat

Actualitat
Descripció del programa
Emissió
actualment no en emissió
Presentat per
Redacció