Gautier Sabrià s’interessa avui pel pes de la televisió i d'inernet en la campanya.

La televisió té encara una plaça central en la campanya dels candidats. Per tradició, i per estratègia. Però la nostra manera de consumir els mitjans d’informació ha canviat radicament, i la televisió s’ha adaptat. Això fa que les candidatures més petites tenen cada cop més problemes per ser visibles.

Sociologia d'un escrutini

Sociologia d'un escrutini
Descripció del programa
Emissió
actualment no en emissió
Presentat per
Gautier Sabrià