Gautier Sabrià s’interessa avui pel pes del mèdias

A l’estat francès, el 95% dels mitjans d'informació són propietat d’uns pocs empresaris. Hi ha una relació entre la burgesia i el món polític. Sempre ha estat el cas. Però en aquesta presidencial hi ha una novetat: un empresari, Vicent Bolloré ha estat a l’origen d’una candidatura, la d’Éric Zemmour.

Sociologia d'un escrutini

Sociologia d'un escrutini
Descripció del programa
Emissió
actualment no en emissió
Presentat per
Gautier Sabrià