La crònica d'opinió de Pere Becque - Dijous 31 de març de 2022

És que l’esport com a tal, ha de ser una eina política?
Des de la civilització de la imatge, l’esport també ha esdevingut economia i prestigi nacional. Des de sempre, i en tots els països l’esport també és una eina per fer pensar les poblacions a altra cosa, almenys durant un temps.

Crònica d'opinió de Pere Becque

Crònica d'opinió de Pere Becque
Descripció del programa
Emissió
actualment no en emissió
Presentat per
Pere Becque