La crònica d'opinió de Pere Becque - Dijous 24 de març de 2022

Els catalans, i especialment els de Catalunya Nord,  som molt concernits per la situació a Còrsega. Quina és l’explicació de l’actitud del govern francès? Hem de tenir en compte del fet que en aquests moments els estats d’Europa estan demostrant la impossibilitat de prendre en compte certes reivindicacions.

Crònica d'opinió de Pere Becque

Crònica d'opinió de Pere Becque
Descripció del programa
Emissió
actualment no en emissió
Presentat per
Pere Becque