David Angelats presenta una dent prehistòrica descoberta a Talteüll.

Aquest dilluns al vespre a Talteüll s'ha descobert una resta humana, la numero 150 de la Cauna de l'Aragó.
Es tracta de la dent d'un infant de 5 anys que va morir abans de perdre aquesta dent de llet.
La troballa s'ensenya aquest dimarts al Museu de la Prehistòria de Talteüll abans de ser estudiada científicament.

Actualitat

Actualitat
Descripció del programa
Emissió
actualment no en emissió
Presentat per
Redacció