La crònica d’actualitat de Joan Becat – Dimarts 12 d’octubre 2021

Polònia, Espanya, mateix combat contra Europa.
Per fugir la justícia, millor ser rei.
Migracions d’ocells pel coll de la Perxa.

Crònica d'opinió de Joan Becat

Crònica d'opinió de Joan Becat
Descripció del programa
Emissió
actualment no en emissió
Presentat per
Joan Becat