1981 - Naixement de l’Associació Arrels: una ràdio i una escola per a un país

Pere Manzanares, president de l'associació Arrels.
Bernat casals, militant que va acollir la ràdio a la seva casa.
Laura Manaut, primera mestra de l'escola Arrels.

1981-2021 - 40 anys d'Arrels, 40 anys d'un País

1981-2021 - 40 anys d'Arrels, 40 anys d'un País
Descripció del programa
Emissió
actualment no en emissió
Presentat per
Ràdio Arrels