La crònica d’actualitat de Joan Becat – Dimarts 27 juliol

El Consell per la República pren possessió del territori.
Joan Abelanet, l'home de la Cauna de l'Aragó.
Que cremi Catalunya.

Crònica d'opinió de Joan Becat

Crònica d'opinió de Joan Becat
Descripció del programa
Emissió
actualment no en emissió
Presentat per
Joan Becat