Alain Gensane parla de la certificació "Grand Site" del Canigó.

El massís del Canigó llueix de la certificació « Grand Site » des de l’any 2012, un segell de qualitat vàlid per 6 anys. Pel 2018 el repte és la renovació d’aquesta certificació que posiciona el massís entre els llocs de l’estat francès on malgrat la important freqüentació es cuida particularment de la preservació de l’entorn mediambiental.

Actualitat

Actualitat
Descripció del programa
Emissió
actualment no en emissió
Presentat per
Redacció
Print Friendly and PDF