La crònica d'opinió de Pere Becque - Dijous 17 de juny  del 2021

El món actual és un món de paradoxes. Quan més es globalitza, com més relacions hi ha, més sembla que la gent necessita, de manera gregària, més identificació. A Occident és el fenomen de les comunitats. I cada cop més, la identificació es fa a través de les religions.

Crònica d'opinió de Pere Becque

Crònica d'opinió de Pere Becque
Descripció del programa
Emissió
actualment no en emissió
Presentat per
Pere Becque