La crònica d’actualitat de Joan Becat – Dimarts 08 de juny

Novetats a Europa pels exiliats i presos catalans.
Quines són les llengües regionals a França?
Propaganda electoral sense vergonya i cara dura.

Crònica d'opinió de Joan Becat

Crònica d'opinió de Joan Becat
Descripció del programa
Emissió
actualment no en emissió
Presentat per
Joan Becat