El Jardí Militant - 15 - L'hort escolar

L’hort escolar és essencial per la nostra mainada, sobretot en l’àmbit d’una escola urbana.

L’hort escolar, un espai privilegiat per plantejar-se preguntes, formular hipòtesis i experimentar.

 

El Jardí Militant

El Jardí Militant
Descripció del programa
La crònica de l'hortolà debutant
Emissió
actualment no en emissió
Presentat per
Meritxell Cristòfol