La crònica d'actualitat d'Iu Escape - Dimecres 12 de maig

L’ajuntament de Perpinyà, vol rebaixar l’ajuda al conservatori de música de Perpinyà on se suprimirien 40 llocs de treball de professors. Una decisió greu per una estructura de prestigi però a l’encop molt popular.

La crònica d'opinió d'Iu Escape

La crònica d'opinió d'Iu Escape
Descripció del programa
Emissió
actualment no en emissió
Presentat per
Iu Escape