El Jardí Militant - 13 - L'aigua

Estalviar l’aigua és important, tant per al medi ambient com per a la teva butxaca.
L’aigua és un ben escàs, la correcta gestió del qual està en mans de tots.


El Jardí Militant

El Jardí Militant
Descripció del programa
La crònica de l'hortolà debutant
Emissió
actualment no en emissió
Presentat per
Meritxell Cristòfol