El Jardí Militant - 12 - Les eines

Les eines de l’hortolà: de les més tradicionals a les més recents.


El Jardí Militant

El Jardí Militant
Descripció del programa
La crònica de l'hortolà debutant
Emissió
actualment no en emissió
Presentat per
Meritxell Cristòfol