El Jardí Militant - 09 - La fauna invisible a l'hort

El món subterrani: un món extraordinari malauradament desconegut.
El sol d’un prat, per exemple, allotja en mitjana 260 milions d’animals i microorganismes per metre quadrat.
Aquests éssers vius participen en la majoria de les funcions de la planta, sigui per a la nutrició o la resistència a l’estrès i airegen el sòl.

 

El Jardí Militant

El Jardí Militant
Descripció del programa
La crònica de l'hortolà debutant
Emissió
actualment no en emissió
Presentat per
Meritxell Cristòfol