El Jardí Militant - 07 - L'orina al jardí i els hivernacles

L’orina: un fertilitzant molt potent, totalment gratuït i auto produït!
Com recollir-la i conservar-la, quina és la seva composició i les seves diferents utilitzacions?

Per avançar dins els seus sembrats, cal poder recrear un ambient favorable a la germinació;
els hivernacles són un bon mitjà per aconseguir-lo.

El Jardí Militant

El Jardí Militant
Descripció del programa
La crònica de l'hortolà debutant
Emissió
actualment no en emissió
Presentat per
Meritxell Cristòfol