La crònica d’actualitat de Joan Becat – Dimarts 06 d’abril del 2021

Kosovo i espanya, més que futbol.
Reflexions a partir del nou blasó de Perpinyà.

Crònica d'opinió de Joan Becat

Crònica d'opinió de Joan Becat
Descripció del programa
Emissió
actualment no en emissió
Presentat per
Joan Becat