El Sindicat lliure de Gestió Forestals de les Garrotxes

A les Garrotxes a l'Alt Conflent des de l'any 2011, s'han agrupat propietaris privats de boscos. Aquesta entitat té per objectiu la gestió sostenible dels recursos forestals i la solidaritat entre propietaris que posseeixen molt sovint finques de feble superfícies.

L'associació (Association Syndicale Libre de Gestion Forestière) comprèn ara més de 100 membres i gestiona 230 hectàrees de boscos privats.

Parc del Pirineu Català

Parc del Pirineu Català
Descripció del programa
Emissió
actualment no en emissió
Presentat per
Enric Balaguer