Ni autocars, ni autobusos, ni trens avui

Catalunya Nord

La prefectura ha decidit suspendre avui tot el transport de viatgers per carretera a Catalunya Nord. La mesura concerneix tot el transport escolar, el transport de viatgers, i els autobusos urbans i interurbans de l’aglomeració de Perpinyà.
Aquest matí tampoc no circula cap tren des de l’estació de Perpinyà.