L’ANC amb el Casal del Conflent organitzen una Jornada de Formació en Lluita No-violenta

Tindrà lloc el dissabte 26 d’octubre al Casal del Conflent a càrrec d’Andreu Camps

Aquest taller és una iniciativa nova a Catalunya Nord per donar informacions sobre les actituds, les estratègies i les accions no-violentes.
S’inscriu dins la continuïtat de totes les mobilitzacions realitzades des de fa 2 anys a Catalunya per defensar el dret a l’autodeterminació.
Des de l’organització d’aquest taller, es vol donar eines a les persones per organitzar-se i poder actuar amb més eficiència davant de situacions d’injustícia. La noviolència, és sinònim de resistència pacífica o desobediència civil. En el cas de Catalunya, l’objectiu de la lluïta noviolenta, és forçar l’Estat a seure per negociar, en peu d’igualtat, i això sense causar danys.
La jornada de formació tindrà lloc al Casal del Conflent de Prada. La inscripció és obligatòria i el preu és de 12€ amb àpat inclús.

Per més informacions, podeu contactar Jordi Taurinyà – 06.09.54.32.23