La reciclaria d’Elna us acull els dimecres i dissabtes

La reciclaria d’Elna va obrir les seves portes el desembre del 2016 amb l’objectiu de donar una segona vida als objectes i mobles i així reduir les deixalles.
La reciclaria té tres fases : recollida de deixalles voluminoses, reparació als diferents tallers i venda a la botiga.
Cal destacar que el primer any d’activitat, la reciclaria d’Elna va recol·lectar 350 tunelades de deixalles, de les quals un 90% van ser reutilitzades.
És una associació d’inserció per permetre a beneficiaris del RSA de tornar a tenir una activitat laboral. També recordar que els preus dels objectes posats a la venda són barrats per poder tocar un màxim de persones.

La botiga i la reciclaria són obertes cada dimecres i cada dissabte.

Actualment, existeix una reciclaria al sector del Vallespir i un nou projecte està en curs per poder obrir-ne una aviat al sector del Conflent, i així poder cobrir tot Catalunya Nord.