2019: Any internacional de les llengües indígenes o autòctones

Protegir, redinamitzar i promoure les llengües en perill de desaparició una prioritat de l’ONU pel 2019

David Ginebra membre del Grup de Lingüistes per la Diversitat (GliDi) explica la situació de les llengües indígenes a través el món.
Es considera una llengua indígena o autòctona, una llengua parlada pels primers habitants d’un territori, sense que sigui el fruit d’una emigració.
Per l’any internacional de les llengües indígenes o autòctones, es prioritza les llengües amenaçades o en perill d’extinció.
L’ONU considera que existeixen unes 2000 llengües en perill d’extinció arreu del món. Aquesta classificació és contrastada per la comunitat científica que considera que de les 6000 o 7000 llengües existents, la meitat d’aquestes llengües són amenaçades.