«L’Oficina no se substituirà a les polítiques ja existents del Consell Departamental i de la regió»

Nicolas Garcia comença a avançar els objectius que hauria de tenir l’OPLC

Dimecres 4 de setembre es va fer efectiva la creació de l’Oficina Pública de la Llengua Catalana (OPLC) a Catalunya Nord, amb la celebració de la primera assemblea general i del primer consell d’administració.
L’OPLC es veu com una oportunitat per tots els actors institucionals, així com les associacions i els ensenyants, de compartir un espai per poder reflexionar, fer propostes i imaginar una política lingüística per la Catalunya Nord.
També és important mencionar que la creació d’aquesta Oficina es va començar a parlar l’any 2015 i ha calgut esperar fins al setembre del 2019 per que la creació sigui efectiva.
A mitjans d’octubre, el director o la directora de l’OPLC serà en plaça i començarà a treballar.