Què esperen les associacions de l'OPLC?

«De l’OPLC n’esperem tot»

Els representants del col·legi associatiu de l’Oficina pública de la llengua catalana (OPLC) reaccionen davant de la creació d’aquesta oficina.
Expectatives i preocupacions de cara a les accions que pugui realitzar l’OPLC per la promoció de la llengua catalana a Catalunya Nord.
Per algun membre d’aquest col·legi, l’OPLC hauria de ser «Una col·laboració entre les associacions, la universitat i les institucions, de l’Estat fins a les comunes, per posar en plaça una política lingüística començant per les prioritats que són l’ensenyament i l’ús social».