Nicolas Garcia, nou president de l’Institut Francocatalà transfronterer

Nicolas garcia acaba de ser elegit president de l’Institut Francocatalà transfronterer: L’IFCT està ubicat a la casa dels Països catalans, a la universitat de Perpinyà.
L’IFCT, és una component de la universitat de Perpinyà, que organitza els ensenyaments dels diplomes estatals i dels diplomes d’universitat relatius als estudis catalans i sobre les qüestions transfrontereres: llicenciatura, llicenciatura professional, màster, màster professional, màster MEEF, doctorat, certificats de llengua catalana.
L’IFCT reuneix diferents entitats l’objecte de les quals és l’ensenyament i la promoció de la llengua catalana : Institut d’Estudis Catalans , Associació Per a L’Ensenyament del Català, Universitat Catalana d’Estiu, AssociacióFormativa Espaï Català Transfronterer.
Nicolas Garcia, vicepresident del Consell Departamental, ha estat elegit per 4 anys en un moment important, ja que arriba just quan s’acaba de crear l’OPLC, l’Oficina pública de la llengua catalana, que ha de començar a funcionar abans de la fi de l’estiu.