Contaminació màxima de l’aire avui i demà a Catalunya Nord

A causa de la calor i de l’absència de vent, la qualitat de l’aire a Catalunya Nord és molt dolenta. Atmo Occitanie dona un indici de qualitat de l’aire de 8 sobre 10, que correspon a "dolent a molt dolent".
Catalunya Nord pateix avui i demà d’un episodi de contaminació a l’ozó.
També hi ha un problema de partícules, en aquest cas a causa de la pols del Sàhara que hi ha en suspensió dins l’atmosfera, que reforça la contaminació atmosfèrica.
Atmo Occitanie és l’organisme encarregat de vigilar la qualitat de l’aire sobre el territori de la regió administrativa Occitanie.