El personal del liceu Mallol de Perpinyà preocupat pel pròxim curs

L’intersindical del liceu Mallol de Perpinyà està molt preocupada per les condicions que s’esperen al curs vinent.
L’administració reconeix que aquest establiment està sota-dotat en personal, però explica que de moment no hi ha previst mitjans humans suplementaris.
Tot i que el curs vinent hi haurà més alumnes, mancarà encara personal administratiu, de servei, o d’informàtica. Sense parlar doncs del nombre d’ensenyants que és insuficient per desdoblar classes o obrir noves estructures.
I tot això, diu la intersindical, en un liceu que obté bons resultats, però només gràcies a la implicació de tot el personal.
A més el liceu Mallol està situat al barri de l’Alt Vernet, un barri desfavorit de Perpinyà, i per tant acull una proporció molt alta d’alumnes de categories socials fràgils.
De cara a aquesta situació l’intersindical avisa que amb aquesta situació, el curs vinent està compromès i que el personal no es prohibeix res.